Fiscale eindejaarstips voor particulieren

Het is misschien niet de leukste klus, maar wel een verstandige: in de laatste maand van het jaar nog even een blik werpen op uw fiscale zaken. Wellicht valt er wat te besparen namelijk.

Laten we beginnen met uw box 3 vermogen. Over uw vermogen op peildatum 1 januari 2015, voor zover dat uitgaat boven de wettelijke drempel, betaalt u effectief 1,2% inkomstenbelasting in box 3. Bent u van plan om binnenkort (grotere) uitgaven te doen, probeer dan om vóór het einde van het jaar uw portemonnee te legen. Iedere euro die u voor het uiteinde uitgeeft, levert in dat geval 1,2 cent fiscaal voordeel op.

Bent u op zoek naar een fiscaal vriendelijke of slimme manier om uw box 3 vermogen omlaag te brengen, dan kunt u denken aan het verbouwen van uw woning, het aflossen van de eigenwoning lening of het doen van schenkingen.

Gaat u verbouwen, dan profiteert u van een laag btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. Dit lage tarief geldt nog tot 1 juli 2015.

Wat de eigenwoning lening betreft,  de komende jaren wordt de renteaftrek daarvan stapsgewijs beperkt. In 2015 is het maximale aftrekpercentage 51%. Zit u in de 52% tariefschijf, dan wordt u nu al geconfronteerd met een steeds beperktere renteaftrek en wordt aflossen steeds gunstiger.  Ook als u een zeer lage hypotheekschuld heeft, kan het verstandig zijn om af te lossen. Wanneer de aftrekbare rente voor de eigenwoning lening minder bedraagt dan het eigenwoningforfait, dan heeft u effectief geen renteaftrek. Deze wordt namelijk in dat geval volledig opgeheven door het eigenwoningforfait. Als u gaat aflossen, ga dan bij de bank wel na welk bedrag u boetevrij mag aflossen.

Als u schenkingen wilt doen, dan kan dit tot het einde van het jaar extra voordelig als het gaat om een schenking voor de eigen woning van de begunstigde. In plaats van de gebruikelijke vrijstelling voor kinderen van ruim een halve ton, geldt een vrijstelling van maximaal € 100.000. Het bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van een eigenwoningschuld. De gebruikelijke eisen zoals de leeftijdsgrens en de relatie tussen schenker en begunstigde zijn daarbij niet van belang. U mag dus ook belastingvrij aan uw buurman schenken als u dat wilt.

Dan tot slot nog een tip om in de toekomst vervelende verrassingen achteraf te voorkomen: mocht er iets in de vermogens- en/of inkomenssituatie van u of uw partner gewijzigd zijn, kijk dan goed naar de voorlopige aanslag 2015. Indien nodig, kunt u de fiscus verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen. Dit om te voorkomen dat u in 2016, bij de oplegging van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2015, in één keer een smak geld aan de fiscus moet terugbetalen. En zo bent u ook fiscaal klaar voor 2015. Een gelukkig Nieuw Jaar alvast!