Premiepercentages 2015 vastgesteld

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2015 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon is vastgesteld.

De AWf-premie is verlaagd naar 2,07%. De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) wordt vastgesteld op 2,68%. De Ufo-premie blijft 0,78%. De basispremie Arbeidsongeschiktheidfonds wordt 5,25%. Het maximumpremieloon is € 51.976 per jaar. De premie algemene ouderdomsverzekering blijft 17,90%. Die voor de nabestaandenverzekering 0,60%. Tenslotte wordt de opslag kosten kinderopvangtoeslag vastgesteld op 0,50%.

Overzicht van de sociale premies in 2015

De tweede bijlage bij de rekenregels voor 2015 bevat een overzicht van de premies in 2015. Daarin staan ook de veranderingen ten opzichte van de huidige premies:
Sociale premies 2015

Bron: Officiele bekendmakingen