Plannen autobelastingen 2016 bekend

Er is veel ophef over de nu al voorgestelde wijzigingen rondom de auto van de zaak. Onlangs is bekend gemaakt dat de wijzigingen uit de Autobrief 2.0, die pas medio 2015 wordt verwacht, in 2017 zullen ingaan. Voor het tussenjaar 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal wijzigingen voorgesteld aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft inmiddels een Tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is de aanpassing van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak opgenomen. Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingspercentages van 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris heeft nu kenbaar gemaakt het percentage van 7% te handhaven. Deze categorie gaat in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s.

CO2-grenzen al in 2016 aangescherpt

Het kabinet is van plan om de CO2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen. Dit is nodig om de belastinginkomsten op peil te houden en om marktverstoring te voorkomen. U moet deze nieuwe CO2-grenzen toepassen als u en uw werknemers in 2016 een nieuwe (lease)auto aanschaffen. Het daarbij behorende bijtellingspercentage geldt dan gedurende zestig maanden. Vanaf 2016 gelden de onderstaande CO2-grenzen voor de bijtellingscategorieën:

– De 14% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer.

– De 20% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 79 gram per kilometer.

– De 25% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer per kilometer.

 Aanpassing van de MRB voor elektrische auto’s

Daarnaast zijn er aanpassingen van de wet nodig, omdat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s in 2016 zou komen te vervallen. De staatssecretaris heeft echter aangegeven dat er voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB gaat gelden. Elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal vijftig gram per kilometer betalen daardoor dus slechts 50% MRB. Verder blijft de gewichtscorrectie van 125 kilo voor hybride en (semi) elektrische auto’s gehandhaafd. Bij het bepalen van de grondslag voor de MRB wordt deze gewichtscorrectie van 125 kilo in mindering gebracht.