Wijzigingen WAZO door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel zorgt onder meer voor wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, zal ook de Eerste Kamer zich over de wet buigen. Het is nog onduidelijk wanneer de wet in moet gaan. De wet beoogt de volgende wijzigingen in de verlofregels door te voeren:

Bevallingsverlof

– Werkneemsters krijgen het recht om hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Ze hoeven dan zes weken na de bevalling niet meer voltijd verlof op te nemen, maar kunnen voor een langere periode deeltijd verlof aanvragen. De totale duur van het verlof blijft hetzelfde.

– Werkneemsters die bevallen zijn van een meerling krijgen vier weken extra bevallingsverlof.

– Werkneemsters van wie het kind tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis moet blijven (bijvoorbeeld door vroeggeboorte), krijgen recht op een langere periode bevallingsverlof. Het uitgangspunt is dat moeder en kind tien weken thuis moeten kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet.

Kraamverlof

– Vaders (of partners) krijgen recht op drie extra dagen verlof na de geboorte van een kind. Deze drie (onbetaalde) dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof

– Werknemers krijgen meteen het recht om ouderschapsverlof aan te vragen. De vereiste dat zij hiervoor eerst een jaar in dienst moeten zijn vervalt.

– Werknemers mogen straks zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof willen opnemen. Ze mogen dus ook voor meer dan 50% van de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof opnemen en het verlof straks in meer dan zes perioden opdelen. Dat kan nu ook al, maar alleen als de werkgever dat goedkeurt.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

– De doelgroep voor kortdurend en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid. Een werknemer heeft straks ook recht op zorgverlof als hij zorgt voor een zieke broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of iemand anders in de sociale omgeving.

– Werknemers mogen straks ook langdurend zorgverlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid. Op dit moment mag dit alleen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.

– Werknemers mogen straks zelf bepalen hoe zij het langdurend zorgverlof willen spreiden. Volgens de huidige regels kan een werknemer voor een periode van 12 aaneengesloten weken maximaal de helft van zijn arbeidsduur per week aan langdurend zorgverlof opnemen.

Bron:Rijksoverheid