Uw auto van de zaak in 2016 en 2017

U wist al dat er wijzigingen op komst zijn voor de auto van de zaak. Die werden immers aangekondigd in het Belastingplan 2015. Onlangs is bekendgemaakt dat de wijzigingen uit de Autobrief 2.0 – die medio 2015 wordt verwacht – waarschijnlijk pas ingaan per 1 januari 2017. Voor het tussenjaar 2016 zullen de autobelastingen echter wel op een aantal punten gewijzigd worden.

Daarom heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een Tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is de aanpassing van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak opgenomen. Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingspercentages van 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris heeft nu kenbaar gemaakt het percentage van 7% te handhaven. Deze categorie gaat in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s.

CO2-grenzen in 2016 aangescherpt

Ook de CO2-grenzen voor de auto van de zaak worden verder aangescherpt. U moet deze nieuwe CO2-grenzen toepassen als u en uw werknemers in 2016 een nieuwe (lease)auto aanschaffen. Het daarbij behorende bijtellingspercentage geldt dan gedurende zestig maanden. Vanaf 2016 gelden de onderstaande CO2-grenzen voor de bijtellingscategorieën:

  • De 14% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer.
  • De 20% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 79 gram per kilometer.
  • De 25% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer per kilometer.

Vrijstelling in de MRB vervalt nog niet

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi) elektrische auto’s zou ook per 2016 vervallen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB gaat gelden. Elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal vijftig gram per kilometer betalen daardoor dus slechts 50% MRB. Verder blijft de gewichtscorrectie van 125 kilo voor hybride en (semi) elektrische auto’s gehandhaafd. Bij het bepalen van de grondslag voor de MRB wordt deze gewichtscorrectie van 125 kilo in mindering gebracht.