Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Volgens hem is de fiscaliteit minder geschikt voor het voeren van het beleid ter stimulering van behoud van ‘rijdende’ monumenten.

Wiebes: ‘De huidige oldtimerregeling is het resultaat van het akkoord met de oldtimerbranche, dat door de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche werd gesteund. Terwijl het regeerakkoord voorzag in een volledige afschaffing van de oldtimervrijstelling in de motorrijtuigenbelasting is er uiteindelijk gekozen voor deze variant. Nadat uw Kamer akkoord is gegaan met dit alternatief voor de afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers, is de oldtimermaatregel zoals die nu geldt uitgewerkt in het Belastingplan 2014.’

De staatssecretaris wijst nog wel op de bestaande overgangsregeling die geldt voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987). Voertuigen die in aanmerking komen voor de overgangsregeling en tevens aan de overige voorwaarden van de overgangsregeling voldoen, betalen slechts een kwart tarief in de motorrijtuigenbelasting met een maximum van 120 euro per jaar ( 30 euro per kwartaal).

Bron: Accountancy Nieuws