Wijzigingsbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag wordt aangepast met ingang van 2015. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekendgemaakt.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het ontwerpbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het onderhavige wijzigingsbesluit verlaagt het normpercentage voor het berekeningsjaar 2015 met 0,23%-punt voor alleenstaanden en met 0,46%-punt voor meerpersoonshuishoudens. Via de verlaging van de percentages worden huishoudens met lage inkomens gecompenseerd voor het niet introduceren van het inkomensafhankelijk eigen risico. Het onderhavige wijzigingsbesluit wijzigt de percentages over het deel van het toetsingsinkomen boven het wettelijk minimumloon (afbouwpercentage) over de jaren 2015 tot en met 2040.

Gevolgen

Als gevolg van dit besluit zal de zorgtoeslag voor alleenstaanden met een inkomen op of onder het wettelijk minimumloon stijgen met circa € 45 en voor paren met circa € 90. Het maximale nadeel treedt op bij een meerpersoonshuishouden met een inkomen net onder modaal. Daarvan daalt de zorgtoeslag door deze maatregel met circa € 450 (van € 450 naar 0).

De Belastingdienst verwacht eind november bekend te maken wat de aanpassingen voor ontvangers voor zorgtoeslag betekent.

Download