Door arts verrichte acupunctuurbehandelingen vrijgesteld van btw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de door een arts verrichte acupunctuurbehandelingen vrijgesteld zijn van omzetbelasting. 

Belanghebbende is arts en heeft aanvullend een acupunctuuropleiding gevolgd. In geschil is of de door hem verrichte acupunctuurbehandelingen vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens als bedoeld in art. 11 lid 1 onderdeel g, ten eerste van de Wet OB 1968 gewijzigd. Diensten op het gebied van gezondheidskundige verzorging van de mens door artsen zijn alleen nog vrijgesteld indien zij tot de deskundigheid van het beroep van arts behoren en onderdeel vormen van de artsenopleiding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de door de arts verrichte acupunctuurbehandelingen vrijgesteld zijn van btw. De rechtbank overweegt daarbij dat acupunctuur onderdeel vormt van de artsenstudie in Utrecht en Groningen, dat de opleiding van de arts zeker hetzelfde niveau heeft en dat die opleiding in het verlengde ligt van en een evidente verdieping vormt op de initiële opleiding tot arts. De rechtbank verklaart het beroep van de arts gegrond en verleent voor € 850 teruggaaf van omzetbelasting.