Door dga afgetrokken voorbelasting van aangeschafte auto terecht nageheven

In navolging van Rechtbank Den Haag heeft Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een dga niet meer als ondernemer voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt. De door de dga afgetrokken voorbelasting van een aangeschafte auto is terecht nageheven.

Belanghebbende is een dga en in loondienst bij zijn bv. De dga en de bv zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De dga koopt in december 2007 een auto en brengt de daarin begrepen btw in aftrek. De inspecteur is hier niet mee eens en legt op grond van het Van der Steen-arrest van 18 oktober 2007 een naheffingsaanslag op. In geschil is of deze aanslag terecht is opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt in navolging van Rechtbank Den Haag dat de dga vanaf 18 oktober 2007 niet meer als ondernemer voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt. Het algemene beginsel van rechtszekerheid noch enig ander nationaal of unierechtelijk beginsel heeft tot gevolg dat de dga ook nog deel uitmaakt van de fiscale eenheid. Het hoger beroep van de dga is ongegrond.