Btw over door het ziekenhuis ingehuurde verpleegkundigen

De btw is een belasting waarmee de wetgever beoogt de eindconsument te treffen, zeg maar de particulier. Toch merkt die particulier er weinig van, omdat deze belasting verwerkt zit in de prijs van goederen en diensten en de heffing bij de ondernemer plaatsvindt. De ondernemer mag de btw aftrekken die andere ondernemers hem in rekening brengen. Binnen de btw gelden echter vele vrijstellingen. Eén van die vrijstellingen heeft betrekking op de medische sector. De consequentie van de vrijstelling is dat de betreffende ondernemer de hem in rekening gebrachte btw niet kan aftrekken. Hieronder volgt een voorbeeld.

Een ziekenhuis heeft met spoed een secretaresse nodig. Er wordt een uitzendbureau gebeld en de volgende dag zit de uitzendkracht achter een beeldscherm in het ziekenhuis. De maand erna komt er bij het ziekenhuis de rekening van het uitzendbureau binnen met btw. Het ziekenhuis kan deze btw niet verrekenen. Als het ziekenhuis zelf iemand in (tijdelijke) loondienst had genomen, was over het loon geen btw verschuldigd geweest. Ziekenhuizen en andere organisaties die de btw niet kunnen verrekenen, zullen bij voorkeur kostenposten met btw vermijden.

Dit probleem speelde bij het inhuren van extern medisch personeel. Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers hebben zich de afgelopen jaren in toenemende mate verenigd in maatschappen, waarbij men zichzelf aan ziekenhuizen verhuurde. Hetzelfde geldt voor zzp’ers. De Belastingdienst vond dat hier sprake was van met een uitzendbureau vergelijkbare diensten en eiste dat btw in rekening werd gebracht en werd afgedragen. Waar dat niet was gebeurd, werd btw nageheven. De betrokken ondernemers waren van mening dat hun diensten voor de toepassing van de Wet omzetbelasting vrijgestelde medische diensten waren. Hierover ontstond een juridische strijd bij de belastingrechter, waarbij de Belastingdienst deze zomer aan het kortste eind trok.

Naar aanleiding van deze rechtspraak heeft de Belastingdienst zijn ongelijk toegegeven en zijn beleid gewijzigd. De Staatssecretaris van Financiën heeft op vragen van leden van de Tweede Kamer geantwoord dat de medische vrijstelling van toepassing is als de geleverde diensten naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Uitzendbureaus die medisch personeel tegen vergoeding uitlenen blijven echter, net zoals vroeger btw verschuldigd over het tijdelijk uitlenen van personeel.

Bron: Actuele artikelen