Verplichte invoering WKR in Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt, bevestigt dat alle werkgevers per 1 januari 2015 aan de werkkostenregeling (WKR) moeten geloven. De vrije ruimte gaat per 2015 naar 1,2%.

Sinds 2011 hebben werkgevers de keus tussen toepassing van de werkkostenregeling of de oude regels voor vergoedingen of verstrekkingen. Per 2015 komt deze keuze te vervallen; iedere organisatie moet dan de werkkostenregeling gaan gebruiken. Wel worden er nog een aantal veranderingen in de WKR doorgevoerd om de regeling te vereenvoudigen en de administratieve rompslomp te verminderen. Deze vereenvoudigingsmaatregelen moeten wel gefinancierd worden. Om het geheel budgetneutraal te regelen, daalt de vrije ruimte van de WKR per 2015 van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Vijf specifieke aanpassingen aan de WKR

In het Belastingplan worden vijf specifieke aanpassingen beschreven, waarover staatssecretaris Wiebes van Financi├źn de Tweede Kamer begin juli al had ge├»nformeerd. Het gaat om:

* de beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;

* introductie van een jaarlijkse afrekensystematiek;

* invoering van een concernregeling;

* een vrijstelling voor branche-eigen producten in de WKR;

* het wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen).


Start met de voorbereidingen!
Om tijdig de meest gunstige keuze te kunnen maken, adviseren we werkgevers nu echt te starten met de voorbereidingen. De tijd kan nu al wel eens tekort zijn.
In eerste instantie bent u wellicht geneigd te kiezen voor het toepassen van de huidige wettelijke regels. Het kan echter zijn dat de nieuwe werkkostenregeling in uw situatie voor u en uw werknemers financieel voordeliger uitpakt. Bovendien biedt de werkkostenregeling nieuwe mogelijkheden wat betreft cafetaria belonen waarbij (een gedeelte van) het personeel belast loon of vakantiedagen kan omzetten in onbelaste vergoedingen. Ook op het gebied van werknemersparticipaties is straks meer onbelast of goedkoper belast mogelijk