eKantonrechter opengesteld voor arbeidsgeschil

Sinds deze zomer kunt u een arbeidsgeschil voorleggen aan de eKantonrechter. Door deze (deels) digitale procedure wordt de rechtszaak sneller en dus goedkoper behandeld. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze digitale afhandeling.

Het uitvechten van een arbeidsgeschil kan aardig in de papieren lopen, zowel financieel als qua tijd. Als u de zaak laat beslechten via de online procedure van de eKantonrechter, heeft u sneller duidelijkheid en bespaart u dus op juridische kosten. Niet elk conflict is geschikt voor een digitale procedure. De eKantonrechter kan alleen uitspraak doen over eenvoudige civielrechtelijke geschillen. Dit betekent dat hij een besluit moet kunnen nemen op basis van de aangeleverde stukken zonder dat er extra onderzoek nodig is. Een andere voorwaarde is dat niet alleen u, maar ook degene met wie u in de clinch ligt, het erover eens is dat de zaak door de eKantonrechter wordt behandeld. Als één van de partijen dit niet wil, kan de eKantonrechter de zaak namelijk niet in behandeling nemen.

Vijf stappen voor de digitale procedure

Een procedure via de eKantonrechter bestaat uit vijf stappen en duurt maximaal acht weken:

– Aanvraagfase
Een procedure start u via rechtspraak.nl. U krijgt toegang via eHerkenning. Op een beveiligde pagina vult u de benodigde gegevens in. Deze laat u vervolgens aanvullen door de andere partij.

– Beoordeling
De eKantonrechter beoordeelt of uw zaak geschikt is voor online rechtspraak. Als dat het geval is, moet u griffierecht betalen. Zo niet, dan kunt u een normale procedure starten.

– Verzoekfase
Vanaf deze fase geldt de termijn van acht weken en ontvangt u een uitnodiging voor een mondelinge behandeling in Rotterdam of Den Bosch. In de verzoekfase kunt u eventueel ook bewijs aanleveren.

– De zitting
Na de mondelinge behandeling bij de rechtbank van Rotterdam of Den Bosch kunt u geen stukken meer overleggen.

– Uitspraak
U ontvangt een digitaal vonnis waartegen u niet in hoger beroep kunt gaan.

Bron Rechtspraak