Tweede Kamer stemt in met afschaffen verplichte heffing productschappen

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 9 september 2014 ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) om de product- en bedrijfschappen (PBO) per 1 januari 2015 op te heffen. De verplichte heffingen die ondernemers moesten betalen aan de PBO’s komen dan te vervallen. Dit betekent een lastenverlichting van circa €220 miljoen voor bedrijven. Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.

Verplichte heffing afgeschaft

Product- en bedrijfschappen voeren allerlei taken uit, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld het bevorderen van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid. Voor het uitvoeren van de taken vragen de product- en bedrijfschappen een bijdrage van ondernemers. Dat gaat nu veranderen: de verplichte heffing wordt afgeschaft. De overheid neemt de publieke taken over en taken voor het bedrijfsleven kunnen op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd door bijvoorbeeld brancheorganisaties. Dan gaat het onder andere om voorlichting en promotie.

Vermindering antibioticagebruik

De taken op het gebied van het Europese landbouw- en visserijbeleid werden al per 1 januari 2014 overgenomen door de overheid. Deze taken worden nu in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerd. De resterende taken, bijvoorbeeld de vermindering van antibioticagebruik en de teeltvoorschriften worden nu uiterlijk 1 januari 2015 overgenomen. Het afschaffen van de PBO’s is een afspraak uit het regeerakkoord.