Arbeid door buitenlandse studenten

In Nederland verblijven veel buitenlandse studenten die in een bijbaan of een stage zijn geïnteresseerd. Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat er regels gelden voor het aannemen van buitenlandse studenten.

Vrij verkeer van werknemers uit EER en Zwitserland

De regels voor het laten werken van vreemdelingen (waaronder buitenlandse studenten) in Nederland staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de zogeheten ‘Europese Economische Ruimte’ (EER) en Zwitserland. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, met uitzondering van werknemers uit Kroatië (zie hieronder).

Personen met een andere nationaliteit mogen alleen in Nederland werken als:

– ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of,
– ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële geldige sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening  ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of,
– de werkgever voor deze vreemdeling over een geldige tewerkstellingsvergunning beschikt.

Aanvragen van een tewerkstellingsvergunning

Een tewerkstellingsvergunning dient door de werkgever bij UWV WERKbedrijf te worden aangevraagd. Bij de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning moet onder andere aangeven worden hoeveel uur de student ingezet wordt. Een student mag nu

– maximaal 10 uur per week voor u laten werken; of
alleen (voltijd) voor u laten werken in de maanden juni, juli en augustus.

Wanneer een buitenlandse student voor zijn opleiding stage moet lopen, hoeft er geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Er dienen hierover wel concrete afspraken met de student en de betreffende onderwijsinstelling te worden gemaakt

Forse boetes bij overtreding(en) wetgeving

Een werkgever die een of meer vreemdelingen zonder vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete:
€ 12.000 per vreemdeling. Een boete voor betaling onder het minimumloon en minimumvakantiebijslag kan oplopen tot € 12.000 per onderbetaalde werknemer.