Teruggaafverzoek buitenlandse BTW van 2013: aanvraag uiterlijk 30 september!

Ondernemers kunnen de btw die zij in 2013 in andere EU-landen hebben betaald terugvragen. Dit teruggaafverzoek moet  uiterlijk 30 september 2014 zijn ingediend. Dit gebeurt elektronisch. Nederlandse ondernemers moeten hiervoor gebruik maken van de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het teruggaafverzoek vervolgens door naar het betreffende EU-land. Ondernemers uit andere EU-landen moeten het teruggaafverzoek indienen bij de belastingdienst in hun eigen land.

De datum van 30 september 2014 is bindend! Verzoeken die te laat zijn, hoeft een EU-land niet in behandeling te nemen.

Wie heeft recht op teruggaaf?

Ondernemers die in eigen land recht hebben op (gedeeltelijke) aftrek van voorbelasting kunnen de buitenlandse btw terugvragen. Uiteraard moet de ondernemer over een factuur beschikken die aan hem is gericht en aan de wettelijke factuurvereisten van het betreffende EU-land voldoet.

Ondernemers zonder recht op aftrek kunnen de buitenlandse btw niet terugvragen. Dit zijn ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten, onder de landbouwregeling vallen of ontheffing hebben van administratieve verplichtingen.

Aanvragen inloggegevens portaalsite

Voor het indienen van het elektronische teruggaafverzoek moet de ondernemer inloggegevens aanvragen bij de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/). Houd er rekening mee dat het toekennen van de inloggegevens een aantal weken kan duren.