Wees op tijd met de aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is met ingang van 1 januari 2014  de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en is deze vervangen door een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. Biedt u binnen uw bedrijf praktijkleerplaatsen en werkleerplekken aan? Dan komt u  mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling. U moet dan wel op tijd uw aanvraag hiervoor indienen. De deadline staat op 15 september 2014 vóór 17.00 uur.

Subsidieregeling Praktijkleren
De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als stimulans voor werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden en dient als compensatie voor de kosten die u maakt voor begeleiding in de praktijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden en diverse administratieve verplichtingen. u komt voor een beperkt aantal doelgroepen in aanmerking voor de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo of leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk-of werkleerplaats en is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Let op!
U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats. Komt u  in aanmerking voor de Subsidieregeling dien de aanvraag dan op tijd in.
De deadline is 15 september 2014 vóór 17.00 uur. Wacht hiermee echter niet tot de laatste week. De aanvraag moet namelijk digitaal ingediend worden via het eLoket op RVO.nl en daarvoor heb je eHerkenning nodig. Heeft u deze eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1) nog niet dan moet u  deze aanvragen en de aanvraag neemt gemiddeld 1-7 werkdagen in beslag.

PNR administraties beschikt ook over een eigen eHerkenningmiddel en  wij zijn u uiteraard graag van dienst bij het aanvragen van de subsidieregeling.

Bron: Agentschap