Werkkostenregeling voor iedereen vanaf 2015

In de loonbelasting was er een onoverzichtelijk woud aan regelingen ontstaan. Met het oog op vereenvoudiging is per 2011 de zogenoemde werkkostenregeling ingevoerd. Uitgangspunt was een forse beperking van de vrije vergoedingen en verstrekkingen. Iedere werkgever mag een vast percentage van de loonsom vrij van loonbelasting uitkeren, zonder dat naar de aanwending wordt gekeken (in 2014 1,5%). Het meerdere is belast tegen een zogenoemde eindheffing van 80%. Eindheffing wil zeggen dat het loonbestanddeel niet op het loonstrookje komt en dat de heffing ten laste komt van de werkgever, dus niet wordt ingehouden op het loon. In het kader van een overgangsregeling mochten werkgevers nog drie jaar het oude systeem blijven hanteren. Deze overgangsregeling is verlengd tot 2015. Het overgrote deel van de werkgevers bleef de oude regeling hanteren.

In de wandelgangen werd gefluisterd dat de overgangsregeling nog wel eens een jaar zou kunnen worden verlengd of dat de werkkostenregeling helemaal zou worden teruggedraaid, maar de staatssecretaris heeft op 3 juli 2014 laten weten dat de werkkostenregeling definitief per 1 januari 2015 wordt ingevoerd en de overgangsregeling vervalt. Dit betekent dat iedere werkgever volgend jaar naar de werkkostenregeling moet overgaan.

Wel is aangegeven dat er een aantal versoepelingen komt. Voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen gelden nu nog ingewikkelde regels voor de vrije verstrekking. Hiervoor gaat de fiscus straks het noodzakelijkheidscriterium hanteren. Heeft de werknemer de spullen nodig voor zijn werk, dan hoeft er geen belasting over te worden betaald. Nu is de verstrekking van bijvoorbeeld een i-Pad vaak nog belast, maar dat kan straks anders zijn. Werkgevers kunnen aan het personeel weer producten met korting verkopen zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Het wordt mogelijk om de kosten van werkkleding te vergoeden in plaats van de kleding alleen maar ter beschikking te stellen.

Voor de fiets van de zaak pakt de wijziging echter nadelig uit, omdat de vrijstelling vervalt. De waarde van de fiets gaat ten laste van de vrije ruimte, het tekort is belast tegen 80% eindheffing. Een aanscherping is verder dat de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

Het valt moeilijk op voorhand aan te geven of de werkkostenregeling voordeliger of nadeliger uit zal pakken. In z’n algemeenheid kan ervan worden uitgegaan dat als werknemers weinig kosten maken en de werkgever weinig leuke dingen doet voor het personeel, de werkkostenregeling gunstiger is.

Werkgevers die nu nog de overgangsregeling toepassen, moeten kijken naar de arbeidsvoorwaarden. Verder moeten zij hun salarisadministratie anders inrichten.

Bron: Werkkostenregeling en Rijksoverheid