Vakantiewerk in onderneming ouders

Veel ondernemers laten hun kinderen vakantiewerk doen. Over de beloning moet loonbelasting worden ingehouden. De beloning is aftrekbaar van de winst als deze zakelijk is. Het kind moet van de fiscus wel werken voor zijn geld. Bij een onzakelijk hoge beloning is de onzakelijke component een privé-onttrekking. In de bv-sfeer geniet de aandeelhouder in een dergelijk geval een verkapt dividend.

De fiscus gaat ervan uit dat het normaal is dat kinderen kleine klusjes voor hun ouders doen. De gebruikelijke hand-en-spandiensten rechtvaardigen daarom geen beloning. Stel dat uw dochter van 15 de bestelbus wast. Zij is daar ongeveer 1 uur druk mee en u betaalt haar daarvoor 10 euro. U trekt deze kostenpost af. Het minimumuurloon voor een 15-jarige bedraagt 2,56 euro. De tien euro is dus royaal beloond. De fiscus zal hier geen halszaak van maken. Voor uw dochter is deze beloning feitelijk onbelast. Voor de loonbelasting is hierbij geen sprake van een dienstbetrekking, zodat loonbelastingformaliteiten achterwege kunnen blijven. Nu wil uw dochter een duur telefoonabonnement. Ter bekostiging daarvan komt u met haar overeen dat zij één keer per week folders gaat rondbrengen, wat haar ongeveer 4 uur kost. Als beloning betaalt u haar telefoonabonnement. Het is verstandig deze kosten als loonkosten te boeken in de administratie en dus als aftrekpost op te voeren.

Stel dat u uw kinderen in de vakantieperiode gedurende enkele weken fulltime inzet voor de zaak. Tot een beloning van 6.000 euro per jaar hoeft het kind uiteindelijk geen belasting te betalen. De eventueel ingehouden loonbelasting kan het via de aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Er bestaat een speciale regeling voor meewerkende kinderen. Hierbij hoeft maar één keer per jaar aangifte te worden gedaan. Om toepassing van deze regeling moet worden verzocht via een formulier van de Belastingdienst. Als het kind hetzelfde werk doet als andere werknemers, moet op de gewone manier worden verloond. Bij een beloning tot circa 500 euro per maand is er dankzij de heffingskortingen geen loonbelasting verschuldigd.

Het is goed om te weten dat eigen verdiensten van een kind niet snel tot een korting op de kinderbijslag leiden. Alleen bij zeer hoge verdiensten kan een korting op de kinderbijslag plaatsvinden. Voor thuiswonende kinderen tot 16 jaar zijn de eigen inkomsten van het kind sowieso niet van belang voor de kinderbijslag. Thuiswonende kinderen van 16 of 17 jaar mogen per kwartaal netto 1.266 euro verdienen en tijdens de zomervakantie nog eens 1.300 euro extra.

Bron: Actuele artikelen