Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht

Op 4 juli 2014 heeft de staatssecretaris eindelijk meer duidelijkheid gegeven rondom de werkkostenregeling. Deze zal definitief op 1 januari 2015 starten en is op enkele punten aangepast. Zo is het percentage van de vrije ruimte gedaald van 1.5% naar 1.2%, maar hoewel dit een verkleining van het budget lijkt, is dit in feite niet zo. Lees hier meer over de WKR 2015.
Met behulp van deze pagina kunt u bekijken wat er voor benodigd is om de werkkostenregeling 2015 bij uw organisatie toe te passen.Gezien de verplichte start van de WKR in 2015 is het niet onverstandig u alvast voor te bereiden op deze dag
Overgangsregeling werkkostenregeling, maar op 1 januari a.s. verplicht!
Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling. In die periode heeft u jaarlijks de keuze om te vergoeden en verstrekken op basis van de huidige wettelijke regels of op basis van de nieuwe werkkostenregeling. In 2015 zal vervolgens alleen nog de werkkostenregeling gaan gelden. Oorspronkelijk zou dat 1 januari 2014 zijn, maar er is besloten deze overgangsperiode met een jaar te verlengen. De staatssecretaris van Financiën wil nog een aantal verbeteringen aanbrengen:
·         Voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gaat het noodzakelijkheidscriterium gelden. Dat betekent overigens niet dat ze altijd belastingvrij zijn. De werknemer moet de apparatuur en dergelijke wel nodig hebben en gebruiken voor zijn werk;
·         De oude belastingvrije regeling voor korting op producten uit het eigen bedrijf wordt weer ingevoerd onder de WKR;
·         Een aantal werkplek gerelateerde zaken die nu alleen belastingvrij zijn als ze ter beschikking worden gesteld, worden ook (weer) belastingvrij als ze worden vergoed of verstrekt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan werkkleding en arbogerelateerde zaken;
·         De vrije / forfaitaire ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;
·         Met ingang van 2015 hoeft er pas na het kalenderjaar een afrekening plaats te vinden bij overschrijding van de vrije ruimte;
·         Er komt een regeling voor de toepassing van de WKR binnen concernverband.
De veranderingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor werkgevers die al zijn overgestapt. Die zullen mogelijk nieuwe keuzes moeten maken.
Start met de voorbereidingen!
Om tijdig de meest gunstige keuze te kunnen maken, adviseren we werkgevers nu echt te starten met de voorbereidingen. De tijd kan nu al wel eens tekort zijn.
In eerste instantie bent u wellicht geneigd te kiezen voor het toepassen van de huidige wettelijke regels. Het kan echter zijn dat de nieuwe werkkostenregeling in uw situatie voor u en uw werknemers financieel voordeliger uitpakt. Bovendien biedt de werkkostenregeling nieuwe mogelijkheden wat betreft cafetaria belonen waarbij (een gedeelte van) het personeel belast loon of vakantiedagen kan omzetten in onbelaste vergoedingen. Ook op het gebied van werknemersparticipaties is straks meer onbelast of goedkoper belast mogelijk.