Volgend jaar geen contante loonbetaling meer

Als de Wet aanpak schijnconstructies door de Eerste en Tweede Kamer komt, is het vanaf volgend jaar verboden om het volledige loon contant uit te betalen. Per 1 januari 2015 moet u namelijk per werknemer het wettelijk minimumloon giraal uitbetalen.

In het bericht ‘Nieuwe wet voor aanpak schijnconstructies’ kunt u lezen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar plannen beraamde voor het tegengaan van fraude. De minister heeft nu een tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een aantal maatregelen uit zijn nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) beschrijft. Eén van deze maatregelen is dat werkgevers per 1 januari 2015 het salaris van hun werknemers niet langer volledig contant mogen uitbetalen. Door verplicht te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon giraal wordt betaald, is altijd via het bankafschrift te bewijzen dat de werknemer in ieder geval het voor hem geldende minimumloon heeft ontvangen. Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag u het restant wel contant uitbetalen.

Ziektekostenpremies en huisvestingskosten niet langer bij minimumloon

Daarnaast is het niet langer toegestaan om kosten voor huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon te verrekenen. In de praktijk stond de Inspectie SZW toe dat werkgevers maximaal 20% van het minimumloon voor huisvestingskosten en 10% van het minimumloon voor ziektekostenpremies verrekenden. Sommige werkgevers verrekenden echter de maximumpercentages terwijl de daadwerkelijk gemaakte kosten lager waren.

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies naar de Raad van State

Ook stelt de WAS aanvullende eisen aan de loonstrook – u moet onkostenvergoedingen straks bijvoorbeeld verplicht op de loonstrook specificeren – en regelt dat de loonstrook op verzoek aan de Inspectie moet worden verstrekt. Het wetsvoorstel voor de WAS is inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor advies. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. Met deze wet wil de overheid eerlijke concurrentie tussen organisaties en een eerlijke beloning voor werknemers bevorderen.

Indien de bankrekeningnummers van uw medewerkers nog niet bekend  zijn bij ons, dan ontvangen wij deze alsnog van u zodat dit vermeldt kan worden op de loonstroken. Zodat u in 2015 niet voor verrassingen komt te staan.