Inkeerregeling zwartspaarders loopt op 1 juli af

Nederlanders met zwart spaargeld in het buitenland hebben nog een paar uur de tijd om dat boetevrij op te biechten bij de Belastingdienst. Doen ze dat, dan voorkomen ze dat ze een boete krijgen als ze later worden gesnapt met hun spaarcenten in Luxemburg of Zwitserland. De zogeheten inkeerdersregeling loopt om middernacht af.

Spaargeld of vermogen opbiechten kan door vanmiddag een formulier in te leveren bij een Belastingkantoor (vóór 17.00 uur) of door de financieel adviseur nog voor middernacht een mail te laten sturen naar de fiscus met een ingescande verklaring van de tot nog toe verzwegen tegoeden op buitenlandse rekeningen.

Sinds de regeling voor zwartspaarders vorig jaar september werd versoepeld, hebben ongeveer 9000 mensen zich gemeld. Met de deadline in zicht kiezen steeds meer mensen – de laatste tijd 180 per dag – voor zekerheid en melden hun spaargeld. Daarmee voorkomen ze boetes, maar ze moeten er uiteraard nog wel belasting over betalen.

De 9000 mensen die de laatste 10 maanden geld hebben opgebiecht zijn goed voor een vermogen van ongeveer 4,5 miljard euro. De geschatte belastingopbrengst daarover komt uit op ongeveer 675 miljoen euro. Precieze cijfers zijn pas bekend als alle verzoeken zijn afgerond.

Wie zijn geld nu niet opbiecht maar dat later pas doet, riskeert forse boetes. Die bedragen vanaf dinsdag 30 procent van de ontdoken belasting en vanaf 1 juli volgend jaar ligt de boete op 60 procent. Dat is ook de datum waarop er een einde komt aan het bankgeheim binnen de Europese Unie. Wie zijn vermogen geheim houdt maar wordt gesnapt door de fiscus kan een boete krijgen die oploopt tot 300 procent.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is niet van plan om de inkeerdersregeling nog een keer te verlengen, wat eerder wel gebeurde.