Nieuwe wetgeving per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 gaan weer een aantal nieuwe wetten in. P&Oactueel heeft de voor HR relevante wetten op een rij gezet.

Minimumloon

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Per 1 juli 2014 gaat het minimumloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar:

  • € 1.495,20 per maand;
  • € 345,05 per week;
  • € 69,01 per dag.

Premiekorting voor jongere werknemers

Werkgevers die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer in dienst nemen, krijgen een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. Dit geldt voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week krijgen. De hoogte van de premiekorting is € 3.500 per jaar. De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 zijn aangenomen.

Strengere regels voor werken met asbest

De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers die met asbest werken mogen straks aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellinggrens voor werken met chrysotiel-asbest wordt vijf keer strenger. Per 1 januari 2015 zullen ook de regels voor blootstelling aan ambfibool-asbest worden aangescherpt. De blootstellingsgrens voor werken met amfibool-asbest wordt dertig keer strenger. De ingangsdatum van deze wetswijziging is echter nog niet definitief.