Regels voor AOW en samenwonen versoepeld

AOW’ers die veel dingen samendoen maar ieder een eigen (huur)woning hebben, gelden niet meer als samenwonend. Ze ontvangen daardoor altijd de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. De Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), bleek recent.

De hele Kamer vindt het prima dat ouderen niet onnodig worden lastiggevallen met ‘tandenborsteltellende’ controleurs. Diverse fracties drongen eerder op vereenvoudiging van de regels aan.

In de praktijk past de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert, het nieuwe regime al sinds februari van dit jaar toe. Volgens Klijnsma zijn de eerste ervaringen positief.

Een AOW’er die alleen woont, ontvangt een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Samenwonende AOW’ers krijgen ieder 50 procent van het minimumloon.