Leegstand bedrijfspand na vrijgestelde verhuur geeft recht op teruggaaf btw

Een ondernemer had voor de periode van leegstand van een bedrijfspand recht op gedeeltelijke teruggaaf van de eerder niet in aftrek gebrachte btw. Dit oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

De ondernemer heeft ter zake van de ingebruikneming van een nieuw bedrijfspand in 2003 geen aanspraak gemaakt op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting (btw) omdat hij het pand zou gaan gebruiken voor vrijgestelde doeleinden (verhuur). Na enkele jaren is de verhuur beëindigd en is het pand voor onbepaalde tijd leeg komen te staan. Wel had de ondernemer het voornemen het pand in de toekomst voor belaste handelingen te gebruiken. Dit brengt mee dat hij voor de periode van leegstand recht had op gedeeltelijke teruggaaf van de eerder niet in aftrek gebrachte btw.