Maak afspraken over gebruik auto tijdens vakantie

Een werknemer met een auto van de zaak kan een eigen bijdrage voor het privégebruik aan uw onderneming betalen. Deze mag u dan onder voorwaarden van de bijtelling aftrekken. Een van deze voorwaarden is dat u van te voren met de werknemer afspreekt dat de werknemer aan het privégebruik bijdraagt. Leg dit schriftelijk vast. Als een werknemer zijn auto voor een vakantie gebruikt, maakt hij kosten voor bijvoorbeeld benzine en tol. Heeft u hierover geen afspraken gemaakt en neemt hij de kosten voor eigen rekening tijdens de vakantie, dan is dit geen bijdrage voor privégebruik en kunt u het bedrag ook niet van zijn bijtelling aftrekken. Maakt u van tevoren wel afspraken hierover, dan kunt u de brandstof, tol- en parkeerkosten die de werknemer tijdens zijn vakantie betaalt, wel aanmerken als eigen bijdrage voor privégebruik. Deze kosten kunt u dus aftrekken van zijn bijtelling.

LET OP

De auto staat de werknemer  ook ter beschikking als de werknemer zonder de auto met vakantie gaat. Dat is zelfs het geval wanneer de werknemer zijn/haar auto op het werk laat staan. De Belastingdienst laat deze regel (mogelijk) alleen niet gelden, wanneer de werknemer verplicht is  om de auto tijdens zijn/haar vakantie in te leveren bij de werkgever en deze tijdens zijn/haar vakantie vrijelijk kan beschikken over de auto. Mocht de werknemer tijdens zijn/haar vakantie wel gebruik kunnen maken van een andere auto van de werkgever, dan moet vanzelfsprekend ook de bijtelling voor die auto worden berekend over de periode waarin  de werknemer beschikking had over die auto.

 

Bron: Auto en Fiscus