Zonder priv├ęgebruik geen aftrek eigen bijdrage voor auto van de zaak

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft geoordeeld dat een werkneemster de door haar betaalde eigen bijdrage voor de auto van de zaak niet in aftrek kan brengen. Zij heeft namelijk geen voordeel in verband met het gebruik van de auto in aanmerking genomen.

De vrouw gebruikt de aan haar door haar werkgeefster ter beschikking gestelde auto niet voor privéritten. Omdat de leaseprijs van de auto hoger is dan de normleaseprijs, is de vrouw een eigen bijdrage van € 5724 verschuldigd. Zij brengt dit bedrag in aftrek in haar IB-aangifte. De inspecteur is echter van mening dat aftrek van de eigen bijdrage niet mogelijk is.

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat de werkneemster de eigen bijdrage voor de auto van de zaak alleen in aftrek kan brengen als zij een voordeel in verband met het gebruik van de auto in aanmerking neemt. Het hof verwijst hierbij naar art. 13bis lid 9 Wet LB. De inspecteur heeft dan ook terecht de vergoeding niet in aftrek toegelaten. Ook verwerpt het hof nog het beroep van de vrouw op het gelijkheidsbeginsel. Zij stelt namelijk dat zij wordt gediscrimineerd ten opzichte van haar collega’s die de eigen bijdrage wel in aftrek mogen brengen. Volgens het hof is er namelijk geen sprake van gelijke gevallen, omdat bij de collega’s wel een bijtelling voor het privégebruik in aanmerking is genomen. Het gelijk is aan de inspecteur.