Heeft u een naheffingsaanslag btw gekregen?

Als ondernemer moet u btw-aangifte doen. Dat geldt ook als u zich bij de Belastingdienst heeft aangemeld als ondernemer omdat u energie levert aan een energieleverancier (bijvoorbeeld bij zonnepanelen). Heeft u nu een naheffingsaanslag btw ontvangen, dan bent u misschien vergeten uw btw-aangifte op tijd te doen. Heeft u uw btw-aangifte nog niet gedaan, doe dit dan alsnog. Het is ook mogelijk dat u een papieren aangifte heeft ontvangen. Als u geen aangifte Heeft ingediend, doet de Belastingdienst namelijk een schatting van wat u moet betalen. U ontvangt dan een naheffingsaanslag.

Er zijn verschillende redenen waarom er een naheffingsaanslag wordt opgelegd. Is de schatting van de Belastingdienst te hoog omdat u minder of geen omzet had? Het bedrag dat u moet betalen wordt dan naar beneden aangepast als u uw btw-aangifte alsnog indient.

Wat u moet doen:

  • U dient de btw-aangifte over het 1e kwartaal 2014 alsnog in. Bij berekening van de betalen btw op aangifte kunt u wellicht gebruikmaken van de vermindering volgens de kleineondernemersregeling.
  • U dient een bezwaar in tegen de naheffingsaanslag en u verzoekt om uitstel van betaling.
  • Het bezwaarschrift kunt u digitaal aanleveren of door een brief aan uw belastingkantoor.
  • Voor uitstel van betaling stuurt u een brief aan uw belastingkantoor.
  • De kleineondernemersregeling kent een ontheffing van administratieve verplichtingen. Misschien komt u daarvoor in aanmerking. Als dat zo is, dien dan uw verzoek zo spoedig mogelijk in om dit in te laten gaan.
  • De boete wegens het niet of te laat indienen van de aangifte moet u betalen vóór de datum die op de naheffingsaanslag staat.
  • Veelgestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen