Vraag op tijd de subsidieregeling praktijkleren aan

Zoals u eerder heeft kunnen lezen op onze website is de afdrachtvermindering onderwijs  met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft.

Sinds 2 juni kunt u subsidie aanvragen voor leerlingen die u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt. De aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met 15 september 2014. U ontvangt de subsidie wel pas aan het einde van het jaar.

De subsidie voor praktijkleren vraagt u per studiejaar aan. Voor de diverse categorieën werknemers – vmbo’ers, mbo’ers, hbo’ers en promovendi/toio’s – zijn de aanvraageisen anders. De subsidie wordt achteraf uitgekeerd; na afloop van het studiejaar waarin u begeleiding heeft geboden als leerbedrijf. Dient u in juni een subsidieaanvraag in omdat u een BBL-leerling bijvoorbeeld heeft begeleid van januari 2014 tot en met mei 2014, dan wordt uw aanvraag toch pas na 15 september 2014 beoordeeld.

Hoogte van het subsidiebedrag

De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, hangt af van het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend door werkgevers binnen de categorie mbo-BBL. Binnen 13 weken (na 15 september 2014) krijgt u dan te horen of de subsidie wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. U ontvangt de subsidie vervolgens vóór het einde van het jaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zorg voor een goede administratie

Bij de aanvraag hoeft u geen documenten mee te sturen. Zorg wel dat u de benodigde stukken in uw administratie heeft. Bij een controle kan daar namelijk om gevraagd worden. Voor een BBL-leerling houdt dit bijvoorbeeld in dat u onder andere beschikt over een praktijkleerovereenkomst die u met de mbo-leerling, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling heeft gesloten

Bron: Rijkdienst voor Ondernemend Nederland