Studentenregeling gunstig voor vakantiekracht

Als scholieren en studenten in de zomervakantie bij uw onderneming aan de slag gaan, kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de studenten- en scholierenregeling. Dit scheelt aanzienlijk in de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.

‘Let goed op de bijverdiengrens van studenten’ en ‘Minimumloon bij vakantiewerk door scholieren’ dit zijn enkele punten waar u rekening mee moet houden als scholieren en studenten bij uw onderneming vakantiewerk uitvoeren. Het toepassen van de studenten- en scholierenregeling kan voordelig zijn voor de scholier.

Scholier dient een schriftelijk verzoek in

U mag de studenten- en scholierenregeling toepassen als de (ouders van de) scholieren of studenten aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op kinderbijslag, studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studie- of schoolkosten. De scholier of student moet wel een schriftelijk verzoek indienen bij uw onderneming. Hiervoor kunt u het ‘Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ (pdf) van de Belastingdienst gebruiken. Bewaar dit formulier bij uw loonadministratie. Ook voor het beëindigen van de studenten- en scholierenregeling gebruikt u dit formulier.

Alleen voordelig als de student korter dan een kwartaal werkt

Voor het toepassen van de studenten- en scholierenregeling past u de kwartaaltabel voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen toe in plaats van de tabel van uw normale tijdvak. De regeling is dus alleen voordelig voor de scholier of student als hij korter dan een kwartaal bij uw onderneming werkt.

Bijverdiengrens voor 16- en 17-jarige en student

Voor jongeren die 16 of 17 jaar oud zijn, is dat niet het geval. Zij mogen per kwartaal maximaal € 1.266 netto bijverdienen. In de zomervakantie mogen ze daar bovenop nog eens € 1.300 netto extra verdienen. Verdient een jongere meer, dan vervalt de volledige kinderbijslag voor het desbetreffende kwartaal.
Voor studenten geldt dat zij maximaal € 13.729,80 bruto mogen bijverdienen om hun studiefinanciering te behouden. Als ze meer verdienen, moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten met het Formulier Wijzigingen Student (pdf). Vergeet een student dit, dan moet hij het te veel ontvangen bedrag aan studiefinanciering terugbetalen