Wiebes wil geen verplicht kasstelsel voor het hele bedrijfsleven

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) voelt niets voor de invoering van een verplicht kasstelsel voor alle bedrijven. Bovendien is het onduidelijk of hierdoor een ‘btw-lek’ kan worden weggenomen. Dit heeft hij geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Groot (PvdA).

Financiële positie

Wiebes: ‘De invoering van een dergelijk stelsel raakt de financiële positie van iedere ondernemer en de kasstroom tussen ondernemer en Belastingdienst. Niet alleen zal de btw over de omzet pas verschuldigd worden op het moment waarop de betaling wordt ontvangen, ook het recht op aftrek van betaalde btw zal pas ontstaan op het moment waarop daadwerkelijk is betaald.Dat heeft voor alle kosten tot gevolg dat de daarop drukkende btw later dan nu verrekend kan worden.

Bovendien ondervinden de vele ondernemingen die zich in een btw-teruggaafpositie bevinden omdat zij grensoverschrijdend actief zijn (binnen en buiten Europa) en hun goederen met 0% btw de grens overgaan uitsluitend nadeel door invoering van het kasstelsel.’

Geen kasstelsel

Wiebes somt nog een aantal redenen op die tegen de invoering van een verplicht kasstelsel pleiten. Zo’n stelsel komt er dus ook niet, als het aan Wiebes ligt.