Ondernemers verbijsterd over plan van zwaarder belasten familiebedrijven

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zeggen ‘verbijsterd’ te zijn over het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten. Wiebes wil kijken of de bestaande vrijstelling kan worden vervangen door een lager vrijstellingstarief of een betalingsregeling.

Eerder deze week deelde Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer mee dat hij, ondanks het feit dat de Hoge Raad in vijf arresten die zij op 22 november 2013 gewezen heeft in de proefprocedures over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, van plan is om te kijken of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit wil hij mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in het geval er geen sprake zou zijn geweest van een vrijstelling, in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

De ondernemers in ons land zijn op zijn zachts gezegd ‘not amused’ over deze, wat zij noemen ‘proefballon’ van Wiebes. ‘Dit is een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven – de ruggengraat van de economie – en hun vele medewerkers’, zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie hierop. De vrijstelling is essentieel voor de continuïteit van familiebedrijven’, stellen de ondernemers. ‘Een belastingschuld bij overgang van het bedrijf naar een nieuwe generatie zou familiebedrijven op een ernstig concurrentienadeel zetten. Ook zou het onttrekken van vermogen aan de onderneming voor het betalen van deze belasting direct ten koste gaan van hun groeimogelijkheden. Er kan immers minder worden geïnvesteerd in bedrijfsactiviteiten, innovatie en werkgelegenheid. Verder beperkt het de mogelijkheden voor een bedrijf om financiering aan te trekken.’ 

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland wijzen er op dat de belastingschuld bij vererving van een familieonderneming in Nederland, ondanks de vrijstelling, al één van de hoogste in Europa is. ‘Het kabinet spreekt met twee monden’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Het kabinet stelt dat familiebedrijven de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn. Tegelijkertijd wil het kabinet de lasten van juist deze bedrijven verhogen. Dat is niet te rijmen.’