Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 is het al mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen. De meeste werkgevers hebben echter in de jaren 2011 tot en met 2014 gekozen voor de overgangsregeling. Over iets meer dan 8 maanden vervalt echter de overgangsregeling. Er blijft dan nog maar 1 regeling over: de werkkostenregeling.

 Ons dringende advies aan werkgevers is niet langer te wachten met de verdieping in de werkkostenregeling.

Volgens onderzoek heeft ongeveer 80% van de werkgevers voldoende aan de vrije ruimte om hun belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen in onder te brengen. Enkele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan nog meer financieel voordeel opleveren. De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Ook kan soms de eindheffing over hoge lonen geheel of deels worden voorkomen.

Voor een aantal werkgevers, waaronder werkgevers die aan hun werknemers (veel) korting bieden op producten en diensten van hun eigen bedrijf, pakt de huidige werkkostenregeling echter vaak niet goed uit.

Werkgevers die al zijn overgestapt adviseren wij kritisch te (laten) bekijken welke uitkeringen en verstrekkingen in 2013 nog in het belastingvrije forfait kunnen worden ondergebracht, dan wel belast kunnen worden met de eindheffing. Wij adviseren u snel actie te ondernemen, omdat u mogelijk pas optimaal kunt profiteren van de voordelen nadat de arbeidsvoorwaarden zijn aangepast.

Werkgevers die nog niet zijn overgestapt en/of weinig kennis hebben van de werkkostenregeling adviseren wij die kennis snel eigen te maken. Niet alleen omdat overstappen in 2014 voordelig kan zijn, maar ook omdat zij die pas in 2015 willen overstappen de tijd soms hard nodig hebben voor een grondige voorbereiding op de overstap.

Inventariseer uw arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel voor uw organisatie in beeld te krijgen. Maak een start met de vormgeving van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen. Deze procedures nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag.

Bron Rijksoverheid