Bezwaren crisisheffing 2014

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld. Net als in 2013 kunt u uw bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen.

Bezwaar aanhouden

Als u de Belastingdienst toestemming geeft om uw bezwaar te laten aanhouden, houden zij uw bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelen zij uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Denkt u dat uw zaak als proefprocedure kan dienen? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst Heerlen. Vermeld in uw brief in ieder geval uw loonheffingennummer en telefoonnummer. De Belastingdienst neemt daarna contact met u op.

Bezwaar direct laten afhandelen

Zonder uw toestemming voor aanhouden wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af en wordt uw bezwaar direct afgehandeld.

Wat moet u doen?

Als u bezwaar maakt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst.

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u brief en stuurt u deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. De Belastingdienst neemt uw bezwaar dan verder in behandeling.