Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing)

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren is een centraal adres ingesteld. Net als in 2013 kunt u uw bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen.

U kunt uw bezwaar sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC HEERLEN

Bezwaar aanhouden

Als u de Belastingdienst toestemming geeft om uw bezwaar te laten aanhouden, houdt de Belastingdienst uw bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelt de Belastingdienst uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Denkt u dat uw zaak als proefprocedure kan dienen? Stuur dan een brief naar het hierboven vermelde adres. Vermeld in uw brief in ieder geval uw loonheffingennummer en telefoonnummer. De Belastingdienst neemt daarna contact met u op.

Bezwaar direct laten afhandelen

Zonder uw toestemming voor aanhouden wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar handelt uw bezwaar direct af.

Wat moet u doen?

Als u bezwaar maakt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst. U kunt een voorbeeld van de brief en de vaststellingsovereenkomst downloaden ter informatie (het is niet de bedoeling dat u deze opstuurt).

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u de brief en stuurt u deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. De Belastingdienst neemt uw bezwaar dan verder in behandeling.