Schenken op papier?

Theo de Bruijn (67) schenkt op papier aan zijn twee zonen om erfbelasting te voorkomen en de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.

“Mijn vrouw en ik hebben het goed. We wonen in een mooi huis en hebben gelukkig geen schulden. Daar-voor heb ik altijd hard gewerkt en mijn zaken netjes geregeld. Ook mijn nalatenschap. Om te voorkomen dat degene die straks achterblijft veel erfbelasting of een hoge eigen bijdrage voor het verzorgingshuis moet betalen, schenk ik nu al op papier aan onze zonen. Zo gaat het vermogen alvast naar hen toe. De Belastingdienst ziet dit als een schuld aan onze zonen en daarom betaal ik ze enkele honderden euro’s per jaar aan rente.”

Zijn ze blij met deze schenking?

“Ik vind het heel fijn dat we deze zaken in goed ver¬trouwen af kunnen spreken. Maar voor de jongste hoefde het in eerste instantie niet zo hoor. Ik heb gelukkig uit kunnen leggen dat het vooral later, als wij er niet meer zijn, veel belastingvoordeel op kan leveren.”

Welk voordeel levert dit op?

“Dat weet ik niet precies, omdat het er ook van af hangt hoe lang we allebei nog gezond blijven. Maar het gaat om zowel beperking van de erfbelasting als om een lagere bijdrage voor het verzorgingshuis, dus dat kan al snel oplopen. De notariskosten voor de schenkingsakte haal ik er wel uit.”

Belangrijk om te weten

Als u de schenking nog niet wilt of kunt uitbetalen, is schenken op papier soms een mooie mogelijkheid. Let er dan wel op dat de kinderen de schenkbelasting direct moeten betalen. Ook moet u de schenking vastleggen in een notariële akte en jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Dat zijn belangrijke spelregels. Door deze schenking krijgt de schenker een schuld en dat vermindert zijn vermogen. Dat kan uiteindelijk schelen in de eigen bijdrage voor de AWBZ. Maar… als heel veel mensen dit doen, is het voorstelbaar dat de regering de regeling hierop aan zal passen. Voor meer informatie en goed advies over schenken in 2014 kunt u de Schenkwijzer doen, de eerste stap naar goed schenkadvies.