Belastingdienst informeert huurders over verstrekken inkomensindicatie

De Belastingdienst start deze week met het informeren van huurders over het feit dat er een inkomensindicatie is afgegeven aan hun verhuurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken een brief van de Belastingdienst.

De inkomensindicatie is afgegeven op verzoek van verhuurders die daarmee de huurverhoging voor 2014 berekenen. De Belastingdienst verstrekt die gegevens niet zomaar. De maatregel is onderdeel van een aantal initiatieven van dit kabinet om scheefwonen tegen te gaan en de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. De fiscus is dan ook wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. De Belastingdienst heeft geen exacte inkomenscijfers verstrekt, alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishoudinkomen. Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen bij de Belastingdienst voor woningen in de gereguleerde sector.

Eerder was al toegezegd aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst huurders hierover zou informeren. In het dossier huurwoning is meer achtergrondinformatie te vinden over de inkomensindicatie en de maximale huurverhoging.