Bovenmatig deel kilometervergoeding behoort tot loon

Gerechtshof Amsterdam oordeelde onlangs in hoger beroep dat een bovenmatig deel van een kilometervergoeding tot loon behoort. Volgens het hof is geen sprake van een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde auto, aangezien de werkgever niet alle kosten van de auto vergoedt. De werknemer beroept zich vergeefs op het gelijkheidsbeginsel.

Een man is als accountmanager in loondienst. Hij werkt vanuit huis en bezoekt de klanten met een eigen auto. Hij moet volgens de arbeidsovereenkomst een representatieve auto aanschaffen. De financiering daarvan is geschied met een lening van de werkgever. Voor iedere zakelijk gereden km ontvangt de accountmanager (afgerond) € 0,38. In 2011 rijdt hij met de auto 46.020 km’s zakelijk. De totale km-vergoeding is € 17.234. De accountmanager stelt in het kader van zijn IB-aanslag over 2011 dat deze vergoeding in het geheel niet tot het loon behoort.

Volgens Rechtbank Noord-Holland valt de vergoeding onder art. 15b-1-a Wet LB 1964, zodat het bovenmatige deel (€ 0,19 per km) terecht is belast. De accountmanager stelt vergeefs dat sprake is van een vrije (dus onbelaste) vergoeding die strekt tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (art. 15 lid 1 Wet LB 1964). Hij gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat geen sprake is van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, aangezien de werkgever niet alle kosten van de auto vergoedt. De accountmanager beroept zich dus vergeefs op het gelijkheidsbeginsel. Zijn vergelijking met werknemers die met een auto van de zaak minder dan 500 km per jaar privé rijden, gaat dus niet op. De rechtbank is voorts van het juiste toetsingskader uitgegaan omdat de werkgever van de accountmanager geen gebruik maakt van de per 1 januari geldende 2011 werkkostenregeling maar heeft geopteerd voor het oude regime. Deze keuze van de werkgever werkt van rechtswege door naar de IB-heffing ten aanzien van de werknemer. Het beroep van de accountmanager is ongegrond.