Geen zelfstandigenaftrek en kostenaftrek voor vanuit huis opererende ondernemer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op zelfstandigenaftrek en aftrek van reiskosten, huisvestingskosten en huurkosten.

De ondernemer houdt zich in de vorm van een eenmanszaak bezig met marketingonderzoek en de ontwikkeling van een internetuitgeefproject. In geschil is of hij recht heeft op aftrek van reis-, huisvestings- en huurkosten en op zelfstandigenaftrek.

Het hof stelt dat de ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op zelfstandigenaftrek en aftrek van reiskosten, huisvestingskosten en huurkosten. Het hof verwerpt het aanbod van de ondernemer om op korte termijn alsnog bewijsstukken te overleggen ter onderbouwing van de aftrekposten en de zelfstandigenaftrek. Inwilliging van dit verzoek zou in strijd zijn met de goede procesorde, aldus het hof, nu de ondernemer in de bezwaarprocedure en in het beroep in eerste aanleg voldoende in de gelegenheid is geweest om zijn standpunten met bewijs te onderbouwen.

Nu een zelfstandige werkruimte ontbreekt in zijn huurwoning, kan de ondernemer geen (huur-)kosten ter zake van een werkruimte in aanmerking nemen. Van de huisvestingskosten en huurkosten heeft hij geen bewijs geleverd. Ten slotte heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.