Haast geboden bij verplichting mededelen WBSO en RDA over 2013

Bedrijven die in 2013 gebruik hebben gemaakt van de WBSO/RDA moeten met ingang van 2014 verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde WBSO-uren en R&D-kosten/uitgaven. Dit is in tegenstelling tot voorgaande jaren.

Bedrijven die op dit moment nog geen mededeling hebben gedaan, moeten dat snel doen. Dit kan nog tot en met maandag 31 maart 2014. ‘Wacht liever niet tot de laatste dag, want dan kan het erg druk zijn op het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),’ aldus RVO.

Bij te laat melden van de realisatie volgt er een boete. In het ergste geval krijgen bedrijven geen WBSO en RDA over 2013.

Op de website van de WBSO/RDA staat meer informatie over het melden van de realisatie.