Fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Daarom heeft de regering allerlei fiscale regelingen getroffen om dit te stimuleren. Een ondernemer die persoonlijk speur- en ontwikkelingswerk verricht, heeft recht op extra zelfstandigenaftrek. Deze aftrek geldt als in principe fulltime in de onderneming wordt gewerkt en bovendien op jaarbasis minimaal 500 uur wordt besteed aan werk dat bij een zogenoemde S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk. De aftrek bedraagt € 12.310. Dit wordt ook wel de ‘Willy Wortel-regeling’ genoemd. De genoemde verklaring moet worden aangevraagd bij RVO.nl. Tot voor kort heette dit AgentschapNL, daarvoor CenterNovem. Bij deze instelling werken technische mensen die een en ander kunnen beoordelen.

Als onderzoek wordt gedaan door personeel is er een korting op de af te dragen loonheffing. Deze faciliteit heet Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). In 2014 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 35% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 250.000. Bij een aan deze werkzaamheden toe te rekenen loonsom van € 100.000 bedraagt het fiscale voordeel dus € 35.000. Ook hiervoor moet een S&O-verklaring worden aangevraagd. Als een subsidieadviseur zijn diensten aanbiedt (vaak op no cure-no pay basis) gaat het vaak over deze faciliteit. Bij de aanvraag kan de adviseur een belangrijke rol spelen. Een goed gemotiveerd verzoek maakt grotere kans op toekenning. De regeling stelt eisen aan de inrichting van de (uren)administratie. Voor het kunnen aantonen van de S&O-uren moet een projectadministratie worden gevoerd.

Als u als ondernemer een uitvinding heeft gedaan, kunt u profiteren van de innovatiebox. Hiervoor is vereist dat de uitvinding tot aanwijsbare omzet leidt. Dit kunnen royalty’s zijn, maar ook omzet van producten en diensten waarin de uitvinding is toegepast. Het fiscale voordeel bestaat uit een effectief vennootschapsbelastingtarief van slechts 5% over de aan de uitvinding toerekenbare opbrengsten. Deze faciliteit beperkt zich tot de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat eenmanszaken en vof’s er niet voor in aanmerking komen. Dit kan een reden zijn om een eenmanszaak of firma om te zetten in een BV door middel van de zogenoemde geruisloze inbreng, waardoor de wijziging van rechtsvorm niet gepaard gaat met fiscale heffingen. De BV treedt fiscaal in de voetsporen van de onderneming. Ook voor de innovatiebox speelt RVO.nl een rol.

Bron: Actuele artikelen