Fiscus mag gegevens KLPD gebruiken voor opleggen LB-naheffingsaanslagen

Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft geoordeeld dat een werknemer niet heeft bewezen dat hij minder dan 500 privé km’s met de auto van de zaak heeft gereden. De inspecteur mag voor het opleggen van de naheffingsaanslagen gebruik maken van de gegevens van het KLPD.

Aan de werknemer is een auto ter beschikking gesteld door zijn werkgever. De werknemer beschikt over een Verklaring geen privégebruik auto. Uit een onderzoek van de inspecteur blijkt echter dat er hiaten zitten in de rittenadministratie. Zo blijkt uit gegevens van het KLPD dat de auto van de werknemer meerdere malen op de A2 is gesignaleerd, terwijl hij volgens zijn rittenadministratie op die momenten ergens anders met de auto had gereden, of geheel niet met de auto had gereden. De inspecteur legt LB-naheffingsaanslagen op aan de werknemer. De man stelt echter dat het gebruik van (foto)camerabeelden van het KLPD in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet BP).

Rechtbank Zeeland – West-Brabant oordeelt dat het niet in strijd met de Wet BP is dat het KLPD camerabeelden aan de inspecteur verstrekt. De rechtbank wijst er hierbij op dat het KLPD op grond van art. 55 AWR verplicht is tot het verstrekken van de camerabeelden. Volgens de rechtbank heeft de werknemer niet het bewijs geleverd dat met de auto minder dan 500 km privé is gereden. Ook is het systeem van kentekenherkenning volgens de rechtbank niet in strijd met het EVRM, zodat de inspecteur gebruik mag maken van deze gegevens voor het opleggen van de boete. De aanslagen en de boetes blijven in stand.