KB-Lux spaarders moeten verplicht informatie verstrekken

KB-Lux

In het jaar 2000 heeft de Nederlandse staat informatie ontvangen van de Belgische overheid betreffende Nederlanders die een rekening houden bij de Kredietbank Luxembourg. Volgens het FD gaat het hierbij om banktegoeden die niet aan de Nederlandse Belastingdienst opgegeven waren.

Naar aanleiding hiervan heeft de Belastingdienst een onderzoek gedaan naar de rekeninghouders. Sommige rekeninghouders hebben alsnog informatie verstrekt over hun banktegoeden. Echter, een kleine groep (vermoede) rekeninghouders heeft geweigerd informatie te verstrekken, aldus het FD.

Civiel

Volgens de civiele kamer van het Hof Amsterdam zijn de vermoede rekeninghouders verplicht om alsnog informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Dit is ook verplicht indien zij banktegoeden houden bij andere banken. De verplichting geldt voor rekeninghouders die sinds 31 januari 1994 een rekening houden. Indien zij niet aan de opgelegde verplichting voldoen, kan een dwangsom worden opgelegd.

Belastingen

Ook geeft het Hof aan dat de verkregen informatie alleen gebruikt mogen worden voor het heffen van belastingen. De verkregen informatie mag niet voor een strafprocedure gebruikt worden waar ”criminal charge” aan de orde is, aangezien dat in strijd met artikel 6 van het EVRM zou zijn, zo schrijft het FD.

Daarnaast oordeelt het hof dat alle verkregen informatie (mondeling en schriftelijk) wilsafhankelijk materiaal is.