Overzicht wat er is verandert in 2014

In 2014 veranderen een aantal belastingregels. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen en wat ze in het kort inhouden.

Wilt u meer weten over deze maatregelen, kijk dan op www.rijksoverheid.nl, www.antwoordvoorbedrijven.nl of www.rijksfinancien.nl. U kunt ook het Belastingplan 2014 downloaden.

De belangrijkste veranderingen zijn:

veranderingen voor werkgevers
aangifte btw en opgaaf ICP met SBR
btw-teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer
‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ afgeschaft
btw-integratieheffing vervalt
verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd
digitale btw-aangifte voor ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd
stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014
wijzigingen motorrijtuigenbelasting
accijnzen omhoog
veranderingen verhuurderheffing
AOW-leeftijd omhoog
tarief box 2 tijdelijk lager
belasting- en invorderingsrente omhoog
g-rekening verdwijnt

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:

  • de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs
  • de verlenging van de pseudo-eindheffing voor hoge lonen (crisisheffing)
  • de veranderingen in de aangifte loonheffingen

Aangifte btw en opgaaf ICP met SBR

Doet u aangifte met eigen software? Dan kunt u vanaf 1 januari 2014 alleen nog aangifte btw en opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) over 2014 doen met Standard Business Reporting (SBR). Doet u aangifte via het beveiligde gedeelte van onze internetsite? Dan verandert er voor u niets.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/sbr.

Btw-teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 kunt u voor de btw-teruggaaf per btw-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken. Dit rekeningnummer moet op naam van uw onderneming staan.

Meer informatie vindt u bij 1 rekeningnummer voor uitbetalingen.

Aangiftebrief omzetbelasting afgeschaft

Voor de btw-aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2014 sturen wij geen ‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ meer. In januari 2014 krijgt u van ons wel eenmalig een overzicht van alle aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken voor 2014

Met het afschaffen van de aangiftebrief verdwijnt ook de bijbehorende acceptgiro. Bij de aangiftebrief over het laatste tijdvak van 2013 krijgt u geen acceptgiro meer. Kijk voor het betalingskenmerk op het beveiligde gedeelte van onze internetsite of gebruik de Zoekhulp betalingskenmerk.

Meer informatie vindt u op belastingdienst actueel.

Btw-integratieheffing vervalt

Per 1 januari 2014 vervalt de btw-integratieheffing. Dat betekent dat u geen btw meer hoeft te betalen over zelfgemaakte goederen die u gebruikt voor prestaties waarvoor geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting bestaat. U betaalt ook geen btw meer als u goederen laat maken waarbij u zelf de materialen levert, dus bijvoorbeeld als u op eigen grond een gebouw laat bouwen.

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden bij Verbouwen en herstellen van woningen.

Digitale btw-aangifte voor ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd

Bent u niet in Nederland gevestigd, maar moet u wel aangifte btw doen? Dan moet u straks digitaal aangifte btw en opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen. Digitaal aangifte en opgaaf doen is verplicht vanaf de 1e aangifte en opgaaf over 2014.

U kunt digitaal aangifte btw en opgaaf ICP doen via het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl of met eigen software. In het laatste geval is Standard Business Reporting (SBR) verplicht. Voor het beveiligde gedeelte van onze internetsite krijgt u inloggegevens toegestuurd

Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht.

Kijk voor meer informatie op Belastingdienst actueel.

Wijzigingen motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) verandert per 1 januari 2014 het volgende:

  • Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinige personenauto’s. Alleen als u een personenauto hebt met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gram per kilometer, hoeft u ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit wat voor motor uw personenauto heeft. De aangescherpte eisen voor de CO2-uitstoot hebben ook gevolgen voor de hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De tarieven van bestelauto’s, bijzondere personenauto’s en motorrijwielen veranderen niet.
  • Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (of zou u ingeschreven moeten staan) en hebt u een voertuig met een buitenlands kenteken dat u in Nederland ter beschikking staat? Dan betaalt u per 1 januari motorrijtuigenbelasting.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor oldtimers met een benzinemotor die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal € 120 per jaar. Het gaat dan om personen- en bestelauto’s, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Accijnzen omhoog

Per 1 januari 2014 gaan de accijnzen omhoog:

  • De accijns op diesel stijgt met € 0,03 cent per liter.
  • De accijns op lpg stijgt met € 0,07 cent per liter.
  • De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie.
  • De accijns op alcoholhoudende dranken stijgt met 5,75%.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Veranderingen verhuurderheffing

Bent u eigenaar van meer dan 10 huurwoningen met een huur van maximaal € 699,48? Dan krijgt u in 2014 te maken met verhuurderheffing. Het tarief van deze heffing stijgt in 2014 naar 0,381% van de WOZ-waarde. U kunt vanaf 2014 heffingsvermindering aanvragen als u investeert in uw woningen.

AOW-leeftijd omhoog

Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Tarief box 2 tijdelijk lager

Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt eenmalig, alleen in 2014, verlaagd van 25% naar 22%. Directeuren-grootaandeelhouders betalen dus minder belasting over dividenduitkeringen. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de 1e € 250.000 van het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belasting- en invorderingsrente omhoog

Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. De belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente zijn per 1 april minimaal 4%. Tot 1 april 2014 geldt daarvoor nog het tarief van 3%.

Depotservice vervangt g-rekeningen

Vanaf 1 juli 2014 beginnen wij met het vervangen van g-rekeningen bij de banken door depots bij de Belastingdienst. U kunt dan geen bedragen rechtstreeks meer storten op het rekeningnummer van de Belastingdienst.

Het depot is straks beschikbaar via de Depotservice op onze internetsite. U krijgt van tevoren bericht wanneer uw g-rekening wordt omgezet naar een depot.

meer informatie: Belastingdienst