Geen heffingsrecht Nederland over oude lijfrente-uitkeringen

Gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep geoordeeld dat lijfrentepolissen van een in Thailand wonende man tijdens het pre-Brede-Herwaarderingsregime zijn ontstaan, zodat zij ook onder de Wet IB 2001 geen bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige zijn.

Aan de in Thailand wonende man is een IB-aanslag over 2010 opgelegd. In geschil is of de door hem ontvangen lijfrente-uitkeringen terecht belast zijn. Rechtbank Zeeland-West Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. De man gaat in hoger beroep.

Hof Den Boschoordeelt dat de lijfrentepolissen tijdens het pre-Brede-Herwaarderingsregime zijn ontstaan, zodat zij ook onder de Wet IB 2001 geen bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige zijn. Het beroep van de man is gegrond. De aanslag wordt aldus verminderd. De inspecteur stelt vergeefs dat een proceskostenvergoeding achterwege kan blijven omdat door de adviseur van de man niet eerder naar voren is gebracht dat er sprake is van pre-Brede-Herwaarderingspolissen. De inspecteur heeft in de bezwaar- en (hoger) beroepsfase namelijk zelf zijn onderzoeksplicht verzaakt. Een proceskostenveroordeling mag alleen achterwege blijven als de noodzaak tot het instellen van het beroep uitsluitend is voortgevloeid uit de handelwijze van de in Thailand wonende man.