Fouten in Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor ondernemers

In het programma Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor ondernemers in het beveiligde gedeelte van onze internetsite (‘inloggen voor ondernemers’) zitten fouten.

Als u bij ‘Ondernemingen’ kiest voor ‘Samenwerkingsverband’, moet u een RSIN van het samenwerkingsverband invullen. Het programma geeft dan de foutmelding ‘Dit is geen geldig RSIN/fiscaal nummer’. Om door te gaan met uw aangifte, vult u hier uw burgerservicenummer in. Dit moeten 9 cijfers zijn. Als uw burgerservicenummer minder cijfers heeft, vult u voor het nummer een 0 in.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Daarnaast zit er een fout zit in het overzicht bij het onderdeel ‘Tegemoetkoming specifieke zorgkosten’. De berekening van de tegemoetkoming geeft een onjuist resultaat, omdat bij deze berekening geen rekening wordt gehouden met de winst uit onderneming.

Programma wel gebruiken

U kunt het aangifteprogramma wel gebruiken. Voor de berekening van de aanslag gaat de Belastingdienst uit van de juiste gegevens en de juiste berekeningen.

Nieuwe versie 1e week van april

In de 1e week van april plaatst de Belastingdienst een nieuwe versie van het aangifteprogramma op het beveiligde gedeelte van onze internetsite waarin deze fouten zijn hersteld.