Rekenvoorschriften voor geautomatiseerde loonadministratie januari 2014

De Belastingdienst geeft tabellen uit waarmee inhoudingsplichtigen handmatig de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen voor hun werknemers kunnen vaststellen.

Geatomatiseerde loonadministratie

Voor inhoudingsplichtigen met een geautomatiseerde loonadministratie is er een alternatief voor het gebruik van deze tabellen: formules voor de berekening van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze formules voor het geautomatiseerd berekenen van loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn in de onderhavige rekenvoorschriften 2014 opgenomen.

Als de rekenvoorschriften worden toegepast, moet de uitkomst hetzelfde zijn als wanneer de tabellen worden geraadpleegd. Dit betekent dus dat de bedragen in de tabellen bindend zijn.

Download:

Rekenvoorschriften_geautomatiseerde_loonadministratie_2014.pdf