werkgever profiteren van premiekorting

Op 1 juli 2014 gaat de wijziging in van de Wet financiering sociale verzekeringen. Werkgevers kunnen profiteren van een premiekorting voor jongere werknemers. De aangepaste wet gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt al vanaf 1 januari 2014 voor de jongere werknemers die je vanaf die datum aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Stimuleren Doel van de regeling is het stimuleren van de werkgelegenheid onder jongere werknemers. De premiekorting geldt als je tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aanneemt. Dan krijg je een premiekorting als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is en een WW-uitkering of een bijstandsuitkering heeft. Je moet hem minimaal een halfjaarcontract geven voor minimaal 32 uur per week.

Hoogte premiekorting De maximale premiekorting is € 3.500 per jaar. Voor jongeren die je aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvang je de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. Je ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van twee jaar.

Voorbeelden

Neem je een jongere werknemer aan op of na 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014? Dan ontvang je de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal twee jaar.

Neem je een jongere werknemer aan op of na 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016? Dan ontvang je de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal twee jaar.

Neem je een jongere werknemer aan op of na 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan is je werknemer op 1 juli 2014 niet meer bij je in dienst en krijg je geen premiekorting.

Doelgroepverklaring Om je werknemer in aanmerking te laten komen voor de premiekorting heeft de werknemer een zogeheten doelgroepverklaring nodig. Deze doelgroepverklaringen worden verstrekt door het UWV of door de gemeente. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag voor hij in dienst kwam.

Bron: UWV