Aanpassing Werkloosheidswet

Ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW) wordt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid eveneens een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Ten eerste wordt de maximale WW-duur verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 wordt ieder kwartaal de WW-duur met een maand verkort, zodat in het tweede kwartaal van 2019 de maximale WW-duur nog slechts 24 maanden bedraagt.

Ten tweede wordt het werknemers met een WW-uitkering verplicht om al na zes maanden iedere vorm van algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Thans is het zo dat werknemers gedurende zes maanden op hun eigen opleidingsniveau naar passende arbeid kunnen solliciteren en na zes maanden op een opleidingsniveau lager. Pas na een jaar in de WW te hebben doorgebracht, zal iedere vorm van betaalde arbeid moeten worden geaccepteerd. Met ingang van 1 juli 2015 dient een werknemer al na zes maanden iedere vorm van betaald werk te accepteren en worden de inkomsten hiervan in mindering gebracht op de WW-uitkering.

Bron: De Rijksoverheid