Algemene vrijstelling voor schenkingsbelasting Vut- en vroegpensioenfondsen

De Pensioenfederatie laat weten een akkoord te hebben bereikt met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over een algemene vrijstelling van schenkingsbelasting voor liquiderende Vut- en vroegpensioenfondsen.

Pensioenfederatie: ‘Met de Belastingdienst is afgesproken dat batige saldi van liquiderende Vut- en/of pre-pensioenfondsen overgedragen kunnen worden aan gelieerde pensioenfondsen zonder dat er schenkingsbelasting verschuldigd is. In het verleden moesten de fondsen een individueel verzoek doen en bovendien aantonen dat het ongeveer om hetzelfde deelnemersbestand ging. Deze beide eisen zijn nu vervallen.’

De Belastingdienst geeft in haar brief aan dat er geen individuele verzoeken meer gedaan hoeven te worden en dat de deelnemersbestanden mogen afwijken om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen.