Bestuurder ziet af van vrijwilligersvergoeding: recht op giftenaftrek

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een vrijwillig bestuurder recht heeft op aftrek van 1500 euro in verband met het afzien van een vrijwilligersvergoeding van de stichting.

Een man is als vrijwillig bestuurder werkzaam bij een ANBI-stichting. In geschil is of de bestuurder recht heeft op een giftenaftrek van 1500 euro, voor toepassing van de drempel.

In navolging van de rechtbank is het hof van oordeel dat uit de stukken van het geding volgt dat hij aannemelijk heeft gemaakt recht te hebben op een vrijwilligersvergoeding waarover hij vrijelijk kon beschikken.

Ook is sprake geweest van een bestuursbesluit van de stichting om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan de man. Het gelijk is aan de vrijwilliger.